Naar de indexpagina
JE Organisatie
Mediation
Bedrijfsadvies - Ondernemerscoaching - Mediation
Tarieven

Naar de indexpagina


  
Als cliënt gaat u een overeenkomst aan voor de mediation. JE Organisatie streeft ernaar om te voorkomen dat er onduidelijkheid is over de vergoedingen die voor uw rekening komen en stelt dan ook alles duidelijk vast in deze overeenkomst.
De kosten worden weliswaar in de meeste gevallen door de deelnemende partijen gedeeld* , maar het is altijd prettig om van te voren te weten waar u aan toe bent of wat de kosten zijn.

Het oriënterende gesprek is zoals gezegd vrijblijvend (dus kosteloos) en duurt ongeveer een half uur
Na het opstarten van het mediationtraject volgt het opmaken van een mediationovereenkomst.

Het tarief voor mediation kunt u opvragen middels een mailtje naar : mediation@je-organisatie.nl

Het tarief wordt onderverdeeld in gesprekskosten en rapportagekosten**

Reiskosten worden apart in de mediationovereenkomst vermeld en bedragen € 0.19 per gereden km. v.v. naar de gesprekslocatie.
Huurkosten van de gespreksruimte is afhankelijk van de tarieven van de locatiehouder en wordt vooraf bepaald en vastgesteld in de overeenkomst.

* Afwijkende afspraken over de betalingsverdeling worden opgenomen in de overeenkomst

**Hieronder wordt verstaan: de kosten die gepaard gaan met de uitwerking en opstelling van gespreksverslagen en de vaststellingsovereenkomst (eindovereenkomst).