Naar de indexpagina
JE Organisatie
Mediation
Bedrijfsadvies - Ondernemerscoaching - Mediation
Algemeen

Naar de indexpagina

Iedereen heeft indirect of direct wel te maken gehad met een conflict(situatie). tenslotte wordt niemand zonder slag of stoot groot. Een conflict (in de volksmond: ruzie), wordt in de meeste gevallen uitgepraat, zand erover en de kwestie is voorbij.

In andere gevallen is het stadium, waarin nog tegen elkaar gepraat wordt, voorbij en is het conflict echt tussen partijen in komen te staan. Hierdoor zijn partijen alleen nog overtuigd van het eigen gelijk en willen ze niet meer luisteren naar de ander. Op zo'n moment kan mediation uitkomst bieden.

Wat is Mediation?

Mediation is een professionele manier van conflictbemiddeling zonder tussenkomst van advocaat of rechter.
De bemiddelaar ( mediator) is een onafhankelijke gespreksleider, die d.m.v. diverse gesprekstechnieken de ware reden van een conflict boven tafel probeert te krijgen. Hierdoor komt er een andere kijk op de ontstane situatie en ontstaat er ruimte voor onderhandelingen. De taak van de mediator is om de twee strijdende partijen in ieder geval weer aan tafel te krijgen voor een gesprek. Zijn / haar rol is slechts een begeleidende en een neutrale, wat in die zin weer verschilt van een advocaat. Een mediator is onpartijdig en de partijen worden gestimuleerd om
ZELF actief aan een oplossing te werken. Een zelf aangedragen of gevonden oplossing biedt namelijk meer garantie voor de toekomst.

Waarom Mediation?

    • Mediation is een relatief goedkope vorm van bemiddeling. De tarieven liggen doorgaans lager dan die van een advocaat en worden in de meeste gevallen 50/50 betaald door de partijen

    • De onafhankelijkheid en neutraliteit van de mediator. De mediator helpt de partijen om beider belang te belichten. Partijen krijgen gelijk verdeelde aandacht en spreekgelegenheid

    • De tijdsduur van mediation is veelal korter als die van een rechtszaak, waarbij de inzet van partijen om tot een oplossing te komen, uiteraard een hoofdrol speelt

    • Mediation is op basis van vrijwilligheid. Je wordt niet gedwongen om deel te nemen, maar UITGENODIGD                                    
    • Het verhaal achter de kwestie krijgt aandacht en uiteindelijk wordt er naar een lange-termijn oplossing toe gewerkt