Naar de indexpagina
JE Organisatie
Agrarisch
Bedrijfsadvies - Ondernemerscoaching - Mediation
Coaching

Naar de indexpagina














Coach

Het woord coach wordt doorgaans direct gerelateerd aan sport. Maar waarom heeft ú geen coach? Is het runnen van een onderneming dan geen topsport? 

JE-Organisatie coacht ondernemers, door naar alle facetten van de onderneming èn naar de ondernemer(s) te kijken . Het is samen sparren, waarbij de kennis van specialisten, zoals accountants en teeltadviseurs, aan elkaar gekoppeld wordt om de processen binnen de onderneming te optimaliseren.

Om het maximale uit het coachingstraject te halen, zal er in het kennismakingsgesprek duidelijk moeten worden wat het doel van een coachingstraject is. Voor een goed resultaat is het van belang dat zowel de ondernemer(s) als de coach met de juiste verwachtingen, een dergelijk traject ingaan.

U vraagt zich misschien af wanneer er sprake kan zijn van de behoefte aan een coach ? Hier volgt een voorbeeld:

Ondernemer A (52 jaar), B( 49 jaar) en C (44 jaar), drie broers, hebben een tuinbouwonderneming. Deze onderneming 
draait redelijk en de ondernemers hebben behoefte om na te denken over de toekomst. De volgende vragen kunnen dan 
aan de orde komen:
  • Waar staan we over 5 jaar ?
  • Wat willen we als ondernemers ? (stoppen, uitbreiden of een locatie in het buitenland?)
  • Hoe gaan we dàt bereiken wat we graag willen? (gaan we door met z’n drieën?)
  • Wat hebben we nodig om dát te bereiken wat we individueel willen ? ( verschillende leeftijden zorgen vaak voor           emotionele spanningen als het gaat om (grotere) investeringen)      

Een coach kan hierbij uitkomst bieden en u in de juiste richting sturen en begeleiden.  Een interactieve samenwerking, waarbij het resultaat afhankelijk is van de eigen inzet.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen via het  Naar het cotactformulier