Naar de indexpagina
JE Organisatie
Agrarisch
Bedrijfsadvies - Ondernemerscoaching - Mediation
Advies

Naar de indexpagina

Het geven van adviezen kan op verschillende vlakken. JE Organisatie houdt zich voornamelijk bezig met adviezen op het financieel gerelateerde vlak, met een scherpe blik op uw bedrijfsomstandigheden en product. De ervaring in het maken van koppelingen tussen financiële zaken en de bedrijfsprocessen, is iets wat JE Organisatie in de praktijk heeft opgedaan en nu gebruikt om u verder te helpen. 

Bij JE Organisatie kunt u terecht voor advies op o.a. de volgende financieel gerelateerde vlakken:

  1. Ondernemingsplannen: voor het ontwikkelen van meerjarige bedrijfsplannen.
  2. (Her)financieringsplannen: zowel voor investeringen als voor een totale herfinanciering van uw onderneming of bedrijfsovername.
  3. Liquiditeitsbegrotingen: per jaar, teelt of onderdeel van uw onderneming.
  4. Kostprijsberekening: per productgroep of voor de gehele onderneming.
  5. Begeleiden van projecten: vervangen of wijzigen van productieprocessen en/of teelten.

Deze adviesdienst wordt gekenmerkt door projectmatige opdrachten, die helder en duidelijk worden afgekaderd. Indien projecten langere tijd gaan duren, dan verwijzen we u graag naar de pagina Management Informatie Systeem (M.I.S.) en Interim Management (I.M.).

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen via het  Naar het contactformulier