Naar de indexpagina
JE Organisatie
Agrarisch
Bedrijfsadvies - Ondernemerscoaching - Mediation
 Interim Management

naar de indexpagina


Wat is Interim Management?

Het inhuren van een extern persoon op een leidinggevende positie. 

De meeste (kleinere) ondernemers vragen zich af wat ze met een dergelijk iemand moeten. Het kost ‘veel’ , terwijl je moet afwachten of het wel goed gaat ! Grote(re) ondernemingen huren sneller een Interim Manager (I.M.) in, maar ook hier kan het maken van een kosten / baten analyse zinvol zijn..

Er zijn vele voorbeelden te benoemen waarin een Interim Manager van toegevoegde waarde kan zijn. Hieronder volgen twee voorbeelden waarbij interim management kan worden ingezet. 

  1. De ondernemer wil uitbreiden en gaat een nieuwe schuur of loods bouwen. De eigenaar directeur (DGA) heeft besloten dat hij frequent op de bouwplaats aanwezig wil zijn. Hierdoor krijgen zijn dagelijkse activiteiten onvoldoende aandacht. Door een verkeerde/verplaatste focus, kan de kwaliteit van de productie en hierdoor het financiële resultaat, onder druk komen te staan. In een dergelijke situatie kan het inhuren van een I.M. een oplossing bieden. De taken van de DGA worden gedeeltelijk en tijdelijk, gedurende de bouwperiode, uitgevoerd door de I.M. De kosten die een I.M. met zich meebrengt, moeten worden opgebracht door de continuïteit van de onderneming, waarbij kwaliteit gelijk blijft en er dus geen sprake is van omzetderving. Tevens komt het financiële resultaat niet onder druk te staan.

 TIP: Hou met het begroten van de nieuwbouw rekening met de kosten van een Interim Manager

  Immers de kosten gaan voor de  baat uit !

  1. Een minder leuk voorbeeld, maar wel reëel:

Een ondernemer kan tijdelijk, wegens ziekte, geen werkzaamheden uitvoeren, waardoor de continuïteit van zijn onderneming in het geding komt. Het vaste personeel kan heel veel van zijn taken overnemen, maar helaas niet alles. Op dat moment kan een I.M. fungeren als tussenpersoon tussen het vaste personeel en de ondernemer en bepaalde taken van de ondernemer waarnemen.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met ons opnemen via het  Naar het contactformulier